Zistite, ako právnička Peťa Satinová našla rovnováhu medzi prácou a jógou! | Eventlads.sk

Zistite, ako právnička Peťa Satinová našla rovnováhu medzi prácou a jógou!

V dnešnej uponáhľanej dobe hľadáme spôsoby, ako nájsť rovnováhu medzi náročnou prácou a starostlivosťou o naše telo a myseľ. Peťa Satinová, právnička a joga lektorka, nám otvára dvere do sveta Office Jogy, kde sa spojila jej vášeň pre právo s láskou k joge. Prečítajte si jej príbeh a objavte, ako môže tento spoj zmeniť aj váš pracovný život!

 1. Ako Peťa Satinová kombinuje svoju právnickú profesiu s výučbou jógy a čo ju motivovalo k tomuto spojeniu?

Športujem odmalička, bez pohybu si svoj deň neviem predstaviť. Práve k jóge ma však až neskôr, paradoxne, priviedlo štúdium práva. Vždy som bola veľký perfekcionista (s čím sa učím, aj vďaka jóge pracovať), veľa času som venovala štúdiu a kým moja myseľ potrebovala reset, tak môj boľavý chrbát skrútený nad paragrafmi zase rehabilitáciu. A takto som pred viac ako 12 rokmi okúsila účinky jógy. Aj keď priznávam, že to vôbec nebola láska na prvý pohľad, tak moja súťaživá povaha mi nedovolila vzdať to a až postupne ma jóga vedome skrotila a stala sa krásnym balansom k povolaniu právničky. Občas je náročné skĺbiť prácu právničky s výučbou jógy z hľadiska časového, ako aj kapacity hlasiviek – ale pre mňa je to istá forma rovnováhy práve tým, že sú tie role také odlišné. Ja sama som veľmi dynamický, hyperaktívny človek, a kým v práve sa vybíjam, jóga ma naopak tlmí. Osem rokov som kombinovala tieto povolania vo full-time podobe, posledný rok pôsobím ako právnička už len externe, nakoľko sa chcem viac zameriavať na jógové projekty.

2. Prečo vytvorila projekt Office Yoga a aký je jeho cieľ v kontexte moderného pracovného života?

Práve na základe vlastnej skúsenosti zo psychicky náročného a fyzicky prevažne sedavého zamestnania som vytvorila projekt Office yoga ako formu kompenzácie k sedavému spôsobu života, tak pre telo, ako aj pre myseľ. Cez projekt Office yoga sa ako vyštudovaná právnička a jóga lektorka v jednom snažím o pozvanie jógy do nášho každodenného života, vrátane našich pracovísk, keďže v práci trávime minimálne tretinu dňa. Jóga v práci je súčasťou iniciatívy potreby starostlivosti o zamestnancov zo strany zamestnávateľa a dbanie na ich well being. T. j. dôležitosti fyzického a mentálneho zdravia pre dlhodobé udržanie motivácie pracovať, byť kreatívny a produktívny

3. Ako Peťa Satinová integruje svoje športové skúsenosti do výučby jógy a ako považuje pohyb za súčasť svojho prístupu?

Od detstva som bola veľmi pohybovo aktívna, viedla ma k tomu rodičia. Atletika, balet, tanec, neskôr posilňovňa, beh, pilates. Nie som zástanca jednostranného športu, aj keď pri budovaní profesionálnej športovej kariéry sa tomu nedá vyhnúť. Jógou sa však disbalans a asymetrie dajú vyvažovať, preto je dnes súčasťou kompenzačných cvičení u mnohých slávnych a úspešných športovcov. Ja sama cítim, ako mám v dôsledku behu, ktorý, a síce buduje moju kondíciu, skrátené lýtka a hamstringy. Či ako sa v dôsledku posilňovania s váhami, čo dodáva mojím svalom silu a funkčnosť a tým buduje ochranu kĺbom, vytvára v tele napätie vyžadujúca uvoľnenie. A takto by sme mohli pokračovať pri každom jednom športe, pohybe i nepohybe, dokonca samotné praváctvo-ľaváctvo nás deformuje. Preferujem preto kombináciu, fusion rôznych pohybových prístupov. Preto aj mnou vyučovanej jóge nachádzame prvky z fitness, pilatesu, tanca či bojových umení.

4. Prečo si vybrala certifikáciu v rôznych jógových štýloch a ako tieto skúsenosti ovplyvnili jej vlastnú prax a výučbu?

Jóga nie je ustálená vedná disciplína, prenikajú do nej viaceré prvky z rôznych pohybových smerov či duchovných učení. Preto sa snažím vzdelávať komplexne, najmä s dôrazom na vedecky overené poznatky. Začínala som s Power jogou, nakoľko pôvodne ma najviac zaujímal tento dynamický, moderný štýl jógovej praxe. Následne som rozšírila svoje vzdelanie o prístup Hatha a Vinyasa Flow jogy, ktoré rovnako obsahujú skôr silovejšie prevedenie asán. Medzitým som absolvovala rôzne workshopy na tému jin jogy, ashtanga jogy či acro a párovej jogy, aby som si rozšírila obzory a vedela ponúknuť najmä mojím individuálnym klientom formu jógy, ktorá je v súlade s ich aktuálnymi potrebami. Mojou srdcovou záležitosťou v lete pri vode je hravá joga na paddleboardoch – tzv. SUP joga, ktorá sleduje okrem zvýšenia rovnováhy a koordinácie najmä možnosť odreagovať a zabaviť sa. Ak by som to však mala dať pod jednu strechu, prístup, ktorý charakterizuje moje učenie jógy sa posledné roky ustálil v podobe Fyzio jogy, t. j. jógy v súlade s anatómiou, fyziológiou a poznatkami vedy – tak vo vzťahu k telu ako i mysli. Fyzio joga je zdravou, bezpečnou a trvale udržateľnou jogovou praxou, ktorá na základe diagnostiky špecialistov, cez modifikácie či používanie pomôcok, reaguje na naše individuálne potreby a pomáha riešiť identifikované problémy. 

5. Ako Peťa Satinová vníma vzťah medzi zdravým telom, vedomou mysľou a dlhodobým úspechom alebo životnou spokojnosťou?

Tieto kvality života sú vo vzťahu prepojených nádob. Mám za to, že úspech či životná spokojnosť, ak majú byť dlhodobé, idú ruka v ruke so zdravým telom a vedomou mysľou. Že obe sa dajú zladiť a vôbec neplatí, že buď – alebo, naopak. Moje lekcie jógy navštevuje mnoho úspešných ľudí zastávajúcich vysoké pracovné pozície, často však cenou za ich kariéru je podlomené zdravie – či už fyzické alebo mentálne. Môj prístup je v udržateľnosti – radšej si dosahovanie cieľov v akýchkoľvek oblastiach života radím rozložiť do dlhšieho časového obdobia, približovať sa k nim postupne, aby na ich úkor netrpelo naše zdravie

6. Aký je hlavný dôvod a prínos organizovania joga workshopov Peťou Satinovou?

Keďže na skupinových lekciách jógy nie je v rámci časových obmedzení možnosť podať klientom všetky dôležité informácie, organizujem aj jógové workshopy. Trvajú zväčša 2-4 hodiny s cieľom hlbšie a odbornejšie sprostredkovať poznatky a novinky v oblastiach jógy, na ktoré sa špecializujem – či už je to Office joga alebo Fyzio joga. V rámci workshopu je priestor na nácvik a naprávanie, ako aj otázky či diskusiu. Dozvedieť sa odpovede, získať rady či odporúčanie, ale tiež vyvrátiť mýty a sústrediť sa na fakty v jóge. Podľa zloženia skupiny a individuálnych potrieb jednotlivcov možno tému užšie špecifikovať – napr. v pracovných kolektívoch býva záujem o stoličkovú jogu a teda rýchle uľavenie od bolesti chrbtice v dôsledku práce za počítačom. Rovnako eliminácia stresu cez dychové techniky či meditáciu

7. Ako sa Peťa Satinová snaží "pozvať jogu mimo hranice joga podložky" vo svojej výučbe?

V dnešnej uponáhľanej dobe je naozaj osviežujúce vidieť, ako sa ľudia dokážu práve prostredníctvom jógy spomaliť, vnímať moment tu a teraz. Sústrediť sa na dych, ktorý je tým najlepším prostriedkom kontaktu mysle s telom – prapodstaty celej jógy, ktorá v preklade zo sanskritu znamená práve „spojenie“ – nášho duchovného a fyzického ja. Na svojich hodinách často klientom odporúčam, aby si z jógovej praxe vzali čo najviac aj do svojho bežného života. Aby sa jógové praktiky stávali súčasťou ich fungovania aj v priebehu dňa a aby ich hranicou nebola joga podložka. Pretože to, ako sa máme a cítime, je odrazom väčšiny nášho dňa, našich (zlo)zvykov a konania, a ak sa väčšinu dňa hrbíme v sedavom zamestnaní, zabúdame dýchať, nezvládame stres či nepestujeme trpezlivosť a pokoru, tak ani hodina jógy raz-dvakrát do týždňa to nezachráni. Ale možno si z nej vziať maximum.

8. Prečo by jednotlivci mali zvážiť účasť na joga workshopoch Peťi Satinovej a aké výhody môžu očakávať?

Taký workshop Office jogy nás môže obohatiť tak z hľadiska tela ako i mysle. Fyzicky sa naučíme v prvom rade správne sedieť, aby sme predchádzali bolestiam chrbtice. Nastaviť si výšku kancelárskej stoličky či monitoru počítača, ako aj usporiadanie myšky a klávesnice, aby sme predchádzali syndrómu karpálneho tunela. Prevenciou pred týmito diagnózami je pravidelne sa hýbať, čo by sme nemali odkladať až na čas po práci, ale implementovať pohyb aj na pracovisko. Workshop Office jogy preto obsahuje aj súbor pohybov či pozícií, ktoré udržia naše kĺby mobilné, svalstvo aktívne, prípadne slúžia ako prvá pomoc jogou pri bolesti konkrétnej časti tela, napr. krku. Pre udržiavanie mentálneho zdravia si osvojíme dychové techniky, ktoré majú za cieľ redukovať stres či stavy úzkosti, ale aj vedieť pracovať s trémou pred dôležitým stretnutím. Techniky mindfulness a meditácia nám pomáhajú vytvárať si od práce odstup, neustále sa sprítomňovať, myseľ od nadmerných stimulov reštartovať. Tým vytvoríme priestor na kreatívne myšlienky, konštruktívne riešenia a celkovo sa zvýši aj koncentrácia na pracovné úlohy a vo výsledku aj efektívnosť a produktivita.

9. Aký je prínos Office Jogy pre firmy a ako môže tento program zapojiť pohyb do sedavého pracovného života zamestnancov?

Pre každého zamestnávateľa by malo byť dôležité udržať dlhodobé fyzické ako i mentálne zdravie svojich zamestnancov. Napokon, priamo úmerne sa od neho odráža kvalita odvedenej práce a následne aj celkový úspech firmy. Časť svojej zodpovednosti môže zamestnávateľ prevziať práve ponúknutím kompenzácie sedavého zamestnania cez metódu Office Yoga – zamestnanecký benefit, ktorý sa vráti obom stranám niekoľkonásobne. Moju službu Office Yoga je možné využiť na pracovisku vo týchto formách:

1. JOGA NA PRACOVISKU - lekcie jogy ušité na mieru zamestnancom priamo vo firme.

2. STOLIČKOVÁ JOGA - workshop k využitiu jógy a jej nástrojov tak pre telo ako aj myseľ priamo za kancelárskym stolom.

3. JOGA TEAMBUILDING – lekcia jogy či workshop v rámci Dní zdravia vo firme či iného firemného eventu.

Heslom projektu Office joga je zmeniť kultúru sedenia a dovoliť, aby nás joga postavila zo stoličky a zlepšila fyzické aj mentálne zdravie zamestnancov. To má napokon pozitívny vplyv na rast ich produktivity, čo predstavuje základ každej úspešnej firmy a biznisu.

10. Aké výhody prináša Office Joga vo forme zvýšenej efektivity, zvládania stresu a vytvárania pozitívnej atmosféry na pracovisku?

Office joga kultivuje naše telo ako i myseľ v čase strávenom na pracovisku, čo prináša zvýšenie efektivity a výkonu ako priamy následok zlepšenia kondície zamestnancov a schopnosti koncentrovať sa. Cez prácu s dychom, metódy mindfulness a meditačné techniky pomáha lepšie manažovať stres a znižovať napätie. Tým sa z dlhodobého hľadiska predchádza syndrómu vyhorenia, ktorého výskyt je v dnešnej dobe alarmujúci, najmä pre absenciu vytvárania si odstupu od práce. Rovnako tak zamestnávateľ znižuje svoje náklady pre častú neprítomnosť na pracovisku z dôvodu návštevy lekárov či práceneschopnosti. Kým vyššie uvedené prínosy sa dajú merať v číslach, nemenej dôležitý je aj účinok v podobe vytvárania pozitívnej atmosféry na pracovisku. Tá bezprostredne vzniká ako následok zlepšenie medziľudských vzťahov vychádzajúc zo spoločnej aktivity a správania sa v súlade so zásadami jogínov.

Ak ste sa inšpirovali príbehom Peťy Satinovej a jej spojením s jógou a chcete ju zažiť na vlastnej koži, neváhajte nás kontaktovať. Organizujeme teambuildingy a športové dni, kde bude Peťa súčasťou so svojou Office Jogou a joga workshopmi na vašom zdravom evente. Obohatíte tak nielen svoj pracovný život, ale aj zdravie a pohodu vašich zamestnancov. Buďte s nami a objavte silu spojenia medzi balancom v zamestnaní a jogou! 

Nechajte si zasielať novinky z nášho blogu

Odoslaním formuláru udeľujte súhlas so spracovaním osobných údajov.

Zdieľajte článok na sociálnych sieťach: